Vitus slog sit hoved sidste dag på vores ferie i Tyrkiet.  1 uge senere blev det konstateret at det som alle regnede for hjernerystelse, var kraniebrud og en stor blødning inde i hans kranie.

 

brnemodtagelseniholbkmedtrtvitusefterfaldityrkiet_small.jpg lidtmerefrisk_small.jpg helthvetmellemjnene_small.jpg img_9218_small.jpg img_9222_small.jpg begynderatffarvedejnebrillehmatom_small.jpg
vilmedfarudselvommanermegetskidttilpasogtrt_small.jpg img_9227_small.jpg img_9231_small.jpg img_9232_small.jpg hosmormor_small.jpg jaaaahosmormorogstjlesmkagerendeligmerefrisk_small.jpg
img_9253_small.jpg img_9256_small.jpg img_9257_small.jpg hosegenlgederikkesanledningtilbekymring_small.jpg img_9260_small.jpg img_9265_small.jpg
img_9266_small.jpg img_9274_small.jpg img_9276_small.jpg photo_small.jpg photo2_small.jpg skadestuenefterctscanning810_small.jpg
img_9286_small.jpg img_9287_small.jpg img_9291_small.jpg img_9292_small.jpg ikkenemtatsemanrenderrundtmedkraniebrusogindrekraniebldning_small.jpg img_9295_small.jpg
godtvovseermed_small.jpg img_9302_small.jpg img_9303_small.jpg img_9306_small.jpg brillehmatomsomvoresegenlgeikkereageredepsombenbartskullevidneomkraniebrudogevtbldningihovedet910_small.jpg odensebrnehospitalmedambulancenmendethyggedevitussigfintmed810_small.jpg
klargrestiloperation_small.jpg giderikkelillatj_small.jpg img_9314_small.jpg img_9317_small.jpg tidenfordrivesmedfastendevitusderervedatsynesatdeternok_small.jpg viforsgeratholdehumrethjt_small.jpg
herborvitus_small.jpg img_9323_small.jpg farogmorfikoperationstjpsdekunnekommemedheltindtilbedvelsenvirkede_small.jpg img_9326_small.jpg pvejtiloperationden910kl12_small.jpg endelig25timeeftervilagdevoresguldiandreshnderfikvihamtilbagefikfjernetbldningunderkranietogkranieterskruetfastigenbandagenholderdrnet_small.jpg
lettelseoggldeoveraltgiksomforventet_small.jpg img_9652_small.jpg img_9651_small.jpg sdanerdetbenbartmesttrygtingentremmesengtilvitusellerstak_small.jpg trtmor_small.jpg soversammenpbrneintensivbritaiodense_small.jpg
trtvitusogtrtmor_small.jpg farogmorskiftestilatliggemeddentrttedreng_small.jpg img_9335_small.jpg bandagefjernetognuklartilatkommefrabritatilbrneafdelingenigen1010_small.jpg tilbagepbrneafdelingen1010_small.jpg plasterfradrnetogoveroperationsarret_small.jpg
tryksrfrabandagen_small.jpg villeudplegepladsentrodsnyopereretogmedivadgangevedfdder_small.jpg img_9342_small.jpg detenestederkunneglidened_small.jpg img_9347_small.jpg humretvaritopigen1010_small.jpg
Page:[1] [2]

Photo album created with Web Album Generator